تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب تصویــربرداری
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فاصله کانونی Focal Lenght
ارسال در تاریخ 21 آذر 91 توسط مصطفی صفری
فاصله کانونی یک لنز عبارتست از فاصله مرکز لنز تا نقطه کانونی بر حسب میلیمتر ، که در صورت فوکوس بودن سوژه ( در بی نهایت ) بر روی فیلم یا حسگر قرار می گیرد.


ادامه مطلب
طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع، فاصله کانونی(Focal Lenght)، فاصله كانونی و زوم،
نظرات شما
عمق میدان Depth Of View
ارسال در تاریخ 21 آذر 91 توسط مصطفی صفری
در اصطلاحات عکاسی و فیلمیرداری به محدوده ای که در حالت فوکوس قرار دارد عمق میدان گفته می شود. عوامل موثر بر عمق میدان عبارتند از:

دیافراگم،

فاصله از سوژه، 

فاصه کانونیو 

فرمت سنسور یا فیلم.

هر چقدر دریچه دیافراگم بازتر باشد ( یعنی عدد فاصله کانونی کمتر  باشد برای مثال f/ 2) عمق میدان کمتر خواهد بود، در این موقعیت فقط محدوده ای که فوکوس بر آن انجام شده واضح بوده و فضای پس زمینه و پیش زمینه نسبت به آن محدوده در حالت تار نمایش می شود.

هر چه دیافراگم بسته تر باشد (یعنی عدد فاصله کانونی بزرگتر باشد برای مثال f/ 11) عمق میدان بیشتر می شود. در این موقعیت علاوه بر ناحیه ای که فوکوس شده فضای پس زمینه و پیش زمینه نسبت به آن محدوده  وضوح کامل را خواهد داشت.با نزدیک شدن به  سوژه عمق میدان کمتر خواهد شد این در حالی است که با فاصله گرفتن از سوژه عمق میدان بیشتر می شود.

عمق میدان تصاویر گرفته شده توسط لنزهایی با فاصله کانونی کم ، بیشتر می باشد. برای مثال عمق میدان تصاویر گرفته شده توسط یک  لنز 28 میلی متری با فاصله کانونی f/5.6  بیشتر از عمق میدان تصویر گرفته شده توسط یک لنز 70 میلی متری با همان فاصله کانونی می باشد.طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع، کنترل عمق میدان، عمق میدان چیست؟،
نظرات شما
پنجاه نکته اساسی درباره تصویربرداری
ارسال در تاریخ 14 آذر 91 توسط مصطفی صفری

پنجاه نکته اساسی درباره تصویربرداریادامه مطلب
طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
فیلم برداری توازن
ارسال در تاریخ 13 آذر 91 توسط مصطفی صفری

توازن چیست؟ اهمیت توازن در چیست؟

نکات مهم در مورد توازن

حالتی از تصویر است که اگر ، کادر را به دو بخش تقسیم کنیم ، اشیاء و اجسام قرار گرفته در هر قسمت ، با اشیاء و اجسام قرار گرفته در قسمت دیگر ، حالت موازنه داشته باشد ، به این معنی که در تصویری که تماشاگر بر پرده می بیند ، به نظر نمی رسد که در بخشی از آن ازدحام زیاد است و در بخش دیگر ، کادر خالی و تهی است.ادامه مطلب
طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما