تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب فلسفه
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

5. تقریر بدایه الحکمه - فصل چهارم
ارسال در تاریخ 24 آبان 90 توسط مصطفی صفری

الفصل الرابع


فی أصالة الوجود واعتباریة الماهیة


دنباله متن را در ادامه مطلب بیابید:
ادامه مطلب
طبقه بندی: فلسفه، 
نظرات شما
4. تقریر بدایه الحکمه - فصل سوم
ارسال در تاریخ 7 آبان 90 توسط مصطفی صفری

الفصل الثالث

فی أن الوجود زائد على الماهیة ( ماهیت : از یک شیئ در ذهنمان یک هستی و وجود تصور می کنیم و یک حد و مرزی که آن را از سایر موجودات جدا می کند - نه درخارج چون در خارج یکی هستند - ؛ آن مفهمومی که باعث میشود یک موجود را از سایر موجودات تشخیص دهیم و بشناسیم ماهیت می گویند. ) ( ماهیت مصدر جعلی از ما هی ؟ به معنی چیستی ) عارض لها ( حمل میشود بر آن )

بمعنى أن المفهوم ( یعنی معنا ) من أحدهما غیر المفهوم من الآخر

فللعقل ( جاییکه صحنه عمل عقل است یعنی در ذهن  و نه در خارج ) أن یجرد الماهیة - و هی ما یقال فی جواب ما هو ( یا تمامش را بیان می کند جنس و یا قسمتی از آن را که به آن نوع می گویند.) - عن الوجود فیعتبرها ( ملاحظه کند آنرا ) وحدها فیعقلها ، ثم یصفها بالوجود ، و هو ( ض : وصف به وجود ) معنى العرض ، فلیس الوجود عینا للماهیة و لا جزءا لها.

و الدلیل علیه : أن الوجود یصح سلبه عن الماهیة ، و لو كان عینا أو جزءا لها لم یصح ذلك ( مر: سلب ) ، لاستحالة سلب عین الشئ و جزئه عنه .

و أیضا ، حمل الوجود على الماهیة یحتاج إلى دلیل ( مثل برهان ، دیدن ، لمس کردن و... )  ، فلیس عینا و لا جزءا لها ، لأن ذات الشئ و ذاتیاته ( ذاتی یعنی منسوب و جزء ذات ) بینة الثبوت له ( آشکار و بدیهی است ثبوتشان بر شیئ ) لا تحتاج فیه إلى دلیل.

و أیضا ، الماهیة متساویة النسبة فی نفسها إلى الوجود و العدم ، و لو كان الوجود عینا أو جزءا لها ، استحالت نسبتها ( ض: ماهیت ) إلى العدم الذی هو نقیضه .
طبقه بندی: فلسفه، 
نظرات شما
3. تقریر بدایه الحکمه - فصل دوم
ارسال در تاریخ 5 آبان 90 توسط مصطفی صفری

الفصل الثانی


فی أن مفهوم الوجود مشترك معنوی


دنباله متن را در ادامه مطلب بیابید:ادامه مطلب
طبقه بندی: فلسفه، 
نظرات شما
1. ترجمه مقدمه بدایه الحکمه
ارسال در تاریخ 3 آبان 90 توسط مصطفی صفری

مقدمه

در تعریف این علم و موضوعات این علم و هدف این علم

تمام سپاس مخصوص و حقیقت ستایش مختص خداوند است ، 

و دعا و سلام بر رسولش محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین مخلوقاتش و خاندان پاکش از اهل بیت و عترتش.

حکمت الهیه علمی است که در آن از حالات موجود ، از لحاظ موجود بودنش ، بحث می شود.

موضوع حکمت الهیه - که در آن از عوارض و محمولات ذاتیه این علم بحث میشود - موجود از لحاظ موجود بودنش است.

و هدف حکمت الاهیه شناخت موجودات بصورت کلی وتمییز آنها از موجودات غیر حقیقی است.

توضیح غایت حکمت الاهیه: هر انسانی بدون هیچ استدلال و برهانی از پیش خود می فهمد که نفس خودش حقیقی و واقعی است ، و در خارج از خودش اجمالا حقیقت و واقعیتی وجود دارد و می تواند به وجود خارج از خودش دست پیدا کند ، 

و بخاطر بداهت واقعی بودن وجود خارج از خودش است که اشیا را قصد و طلب می کند و از چیزی می ترسد و از خودش دفاع می کند.

و از آنجاست که شیرخواره - مثلا - شیر پستان واقعی را طلب می کند نه شیر توهمی و گمانی را و انسانی که از حیوان وحشی می ترسد ، فقط از سبع حقیقی می هراسد نه از سبع توهمی و خرافی ، 

ولی چه بسا گاهی در نظرش خطا می کند و غیر حقیقی را در خارج ، واقعی تصور می کند ، مانند بخت و غول 

و یا چیزی را که در خارج واقعی و حقیقی است ، باطل و خرافی تصور میکند مانند روح و ملائکه.

احتیاج موجب شد  که پیش از هرکاری حالات اختصاصی موجود از لحاظ موجود بودنش شناخته شود ،تا بوسیله آن شناخت ، موجود واقعی از غیر واقعی تشخیص داده شود و علم متصدی آن ، حکمت الاهیه است.

پس حکمت الاهیه همان علمی است که از حالات موجود بما هو موجود بحث میکند .

و همچنین به فلسفه اولی و علم اعلی هم خوانده میشود.

موضوعش: موجود بماهو موجود.

هدفش: تشخیص موجودات حقیقی از غیر حقیقی و شناختن علت های بالاتر وجود - بخصوص علت اولی که سلسله موجودات به آن منتهی میشود و اسماء حسنایش و صفات عالیه اش و آن علت اولی خداوند عزیز است.-.
طبقه بندی: فلسفه، 
نظرات شما
2. تقریر بدایه الحکمه - مرحله اول - فصل اول
ارسال در تاریخ 2 آبان 90 توسط مصطفی صفری

المرحلة الأولى


فی كلیات مباحث الوجود


و فیها اثنا عشر فصلا


دنباله متن را در ادامه مطلب بیابید:ادامه مطلب
طبقه بندی: فلسفه، 
نظرات شما
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]