تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب اردیبهشت 1393
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

کتاب شناسی مستند
ارسال در تاریخ 22 اردیبهشت 93 توسط مصطفی صفری

شناخت و تسلط بر منابع مطالعاتی همواره گام اول و اصلی هنرجویان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان در هر رشته آموزشی است. بدون شناخت این منابع رسیدن به اهداف مطالعاتی شاید به آسانی میسر نباشد.
نوشته ذیل با هدف آشنایی، شناخت و استفاده منابع مورد نیاز علاقهمندان سینمای مستند تهیه گردیده است. در بخش کتاب شناسی، تمام کتابهای منتشر شده در ایران (اعم از تالیف و ترجمه) با موضوع سینمای مستند معرفی شدهاند و در بخش دیگر منابع و ماخذ، تا حد امکان دیگر منابع مطالعاتی مورد نیاز از جمله فصلنامهها، نشریات و یا کتاب هایی که بخشی از آن ها به سینمای مستند اختصاص دارد، معرفی شدهاند.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
نظرات شما