تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب مهر 1392
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

عناصری که هر داستان نویس باید بشناسد!
ارسال در تاریخ 16 مهر 92 توسط مصطفی صفری
جمال میرصادقی

عناصر اساسی داستان و مفاهیم بنیادین داستان کدام است؟
و  معنای هریک چیست؟
بر کدام عمل دلالت دارد؟
و چه ظرفیت‎هایی را در روایت داستان در اختیار نویسنده می‎گذارند؟
اگر می‎خواهید پاسخ این سوال‎ها را دریابید، متن زیر بسیار راه گشاست.
سیاهه‎ای از واژه‎هایی که بر عناصر کلیدی سازنده‎ی داستان دلالت دارند و یا از مفاهیم مرتبط با این عناصر حکایت دارند که در درک عمل داستانی نقش محوری دارند.
جمال میرصادقی شرحی همه فهم و ساده در اختیار ما قرار داده تا اگر درباره یک داستان حرف می‎زنیم بدانیم چگونه و با استفاده از چه واژه‎هایی دریافت خود را بازگو کنیم و از سوی دیگر اگر خواننده نقد یک اثر داستانی هستیم، با استفاده از همین واژه‎ها که بر عناصر و المان‎های درون متنی اثر اشاره دارند، سر از حرفهای منتقد محترم در آوریم.
خلاصه اینها مجموعه‎ای از کلیدی‎ترین لغات حوزه‎ی داستان‎نویسی‎ست، لغاتی که هر خواننده حرفه‎ای باید به آنها آگاهی و اشراف داشته باشد و خواننده‎های غیر حرفه‎ای هم اگر بدانند، مطمئنا ضرر نخواهند کرد.ادامه مطلب
طبقه بندی: فیلمنامه، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
سنت و مدرنیته از دو منظر ـ بخش نهایی
ارسال در تاریخ 15 مهر 92 توسط مصطفی صفری
نگاه انتقادی به نگرش مدرن 
شاید بتوان در خواستگاه‌های سنت‌گرایی و پست مدرنیسم اشتراکی یافت. وقوع جنگ‌های جهانی در ابتدای قرن بیستم عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اندیشه‌های پست مدرن بود. از حیث روانی و اجتماعی هیچ واقعه‌ای بیش از دو جنگ جهانی بر پیدایش اندیشه‌های پست مدرن تأثیر نگذاشت. چرا که آرمان مدرنیته محوریت دادن به انسان و به سعادت رساندن (او حداقل در این جهان) بود. در قرون وسطی محور دین و خدا بود و بشر، موجودی ذاتا گناهکار و آلوده تصور می‌شد. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
سنت و مدرنیته از دو منظر - بخش اول
ارسال در تاریخ 14 مهر 92 توسط مصطفی صفری

در این مقاله درصدد آنیم که سنت‌گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه‌های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی‌ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. 
در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می‌کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت‌گرایی اشاره می‌کنیم. به طور خلاصه می‌توان گفت مهمترین این تفاوت‌ها در این است که در نگرش پست مدرن، سنت در کنار خرده روایت‌های دیگر مطرح می‌شود، بر خلاف سنت‌گرایی که سنت در آن محوریت دارد. 
در مورد دوم نیز خاطرنشان خواهیم کرد که انتقاد هر دو گرایش فکری به مدرنیته ناظر به وقایع و پدیده‌های یکسانی است که مولود نگرش مدرن و روشنگری است ولی در نهایت راه حل ارائه شده هر کدام از آنها (سنت‌گرایان و پست مدرن‌ها) تفاوت‌هایی دارد که منبعث از تفاوت در هستی‌شناسی‌ای است که سنت‌گرایان اختیار کرده‌اند. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، کیارستمی و مقوله جلب اعتماد ـ بخش نهایی
ارسال در تاریخ 11 مهر 92 توسط مصطفی صفری

نشانه غائی هرم انسانی مبنی بر این که شعر، یا فیلم شاعرانه دستور العمل راستینی برای زندگی است با تصویر امواجی که در پایان فیلم به کشتی در گل نشسته می خورند بیان می شود. توصیف طولانی و کشدار جفت یابی های احساساتی و بعد، مسائل نژادی و سیاسی آفریقا به صحنه جادوئی فیلمی در حال نمایش برش می خورد که در آن صدای خارج از تصویر ژان روش به ما می گوید که این دانشجویان پس از دیدن فیلمهای مربوط به خود تصمیم می گیرند بر اساس تجربه زندگی کنند و تراژدی را با آن بسنجند و مرگ بازی شده آلن در دریا پس از شیرجه از بالای کشتی به گل نشسته را بر مبنای آن معنا کنند.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، کیارستمی و مقوله جلب اعتماد ـ بخش دوم
ارسال در تاریخ 11 مهر 92 توسط مصطفی صفری

منبع غنی ما زبان معمولی است. چیزی که شناخت خیلی دقیقی هم از آن نداریم و بر عکس برایمان دروازه دفینه ای دور از دسترس است که خیلی هم دلمان نمی خواهد گشوده شود. در طول نیم قرن گذشته آنچه فلسفه زبان معمولی خوانده شده همچون جریانی جهت تاکید بر آنچه ما می توانیم بگوئیم و عمق بدهیم بسط داده شده . و این علیه ادعاهای متافیزیکی ( چنان که ویتگنشتاین آنها را می نامید) بود که ما را به استانداردی منطقی، محدود یا ناگزیر می کند و کل آن منجر به ساده سازی و از شکل انداختن زندگی می شود. 

سینما هم مثل ادبیات و سایر هنرها مدام به موضوع مفاهیم محدود و پرسشهای هواداران فلسفه شکاکیت تبدیل شد. برخی ، از جمله مارتا ناسبوم ( MarthaNussbaum) کوشیدند کار خود را تحت عنوان نقادی استوار به زبان معمولی استوار کنند و خواهان فعالیت بیشتری در این زمینه شدند. می توان گفت که این براستی نوعی بازنگری است که توجه را به یک مسئله فلسفی تازه و به یک کنش نقادانه معطوف می کند. کنشی که دیرزمانی است وجود داشته اما سرکوب شده بود.ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]