تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب اسفند 1390
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

سرم را مثل سیبى سرخ صبحى چیده بودم کاش
ارسال در تاریخ 18 اسفند 90 توسط مصطفی صفری

دلم را چون انارى کاش یک شب دانه مى کردم

                     به دریا مى زدم در باد و آتش خانه مى کردم 

                                   چه مى شد آه اى موساى من، من هم شبان بودم

 تمام روز و شب زلف خدا را شانه مى کردم 

                                    اگر مى شد به افسانه شبى رنگ حقیقت زد

                   حقیقت را اگر مى شد شبى افسانه مى کردم 

چه مستى ها که هر شب در سر شوریده مى افتاد

                    چه بازى ها که هر شب با دل دیوانه مى کردم 

                                          یقین دارم سرانجام من از این خوبتر مى شد

                                                     اگر از مرگ هم چون زندگى پروا نمى کردم 

                                         سرم را مثل سیبى سرخ صبحى چیده بودم کاش

                   دلم را چون انارى کاش یک شب دانه مى کردم

علیرضا قزوه
طبقه بندی: شعر، 
نظرات شما