تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - مطالب بهمن 1390
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

به عشق ایمان دارم
ارسال در تاریخ 24 بهمن 90 توسط مصطفی صفری

خورشید را باور دارم حتی اگر نتابد

                به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکم

                                   به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد

تا خدا هست جایی برای نا امیدی نیست

 دیوار نوشته ای مربوط به ویرانه های جنگ جهانی دوم 

نقل از وبلاگ جملات زیبا و ...
طبقه بندی: اخلاق، 
نظرات شما
نا امیدی
ارسال در تاریخ 14 بهمن 90 توسط مصطفی صفری
آن که با نومیدی قرین است به همان نسبت، از کامیابی و رستگاری دور است.  

جانِ عاشق، همواره آرزومند وصال است. عاشق، هرگز نومید نیست. حتی اگر وصال، ناممکن و هجران ابدی باشد.
انسانِ در یأس، عاشق نیست و در پیرامونِ خویش چیزی چنان پرقدر نیافته که بدان دل بندد و آرزومندش گردد. لذا خود را در باخته و در چنبره هایِ نامیمونِ حرمان فرو افتاده است.
۱- نومیدی، انسان را از عمل باز می دارد.
عمل در اینجا یعنی کوششِ فعالانه و پرنشاط برای بهره مندی از مواهب الهی.
او بیشتر به مرگ متمایل است تا زنده گی. او می پندارد، همه چیز جهان باید تغییر کند و اوضاع دیگرگون شود تا احوال او تفاوت کند. او نمی داند، یا نمی خواهد دگرگونی را از درونِ خویش بیاغازد.
خرافه پرستی، تقدس مآبی ظاهری و تقدیرگرایی منفی از جمله ی عوامل نومیدی است. و روزمره گی، پیایندِ ناگزیرِ همه ی این هاست.
۲- انسانِ نومید، اگر به یأس خویش معترف باشد ، اولین گام را به سوی در آغوش کشیدن امیدواری برداشته است. در مقابل، انکارِ نومیدی و حرمان، از سوی شخص مبتلا، به معنیِ ماندنِ مداوم و بی انتها در چنبرِ یأس است.
نخستین گام در درمانِ نومیدی، اعتراف و پذیرفتن آن است. برای این کار نیز، باید از روش تطبیق و قیاس بهره جست. نما و تصویرِ امید را می بایست در پیش چشم ، مجسم کرد. با دیدنِ تفاوت ها، پی برده خواهد شد که در چه بلایی گرفتار است.

گفتیم، یکی از مهم ترین تبعات و پیامدهای جامعه ی مبتلا به افسردگی و یأس، استغراق در روزمرگی است.
روزمره گی، بلایی است که دامنگیر جوامع فرورفته در سکون می گردد و همچون آبهای راکد و ساکن، به زودی همه جا را متعفن و آلوده می کند.
                                                              نقل از میزان قلم با تلخیص و تصرفطبقه بندی: روانشناسی، 
نظرات شما