تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - کتاب شناسی مستند
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

کتاب شناسی مستند
ارسال در تاریخ 22 اردیبهشت 93 توسط مصطفی صفری

شناخت و تسلط بر منابع مطالعاتی همواره گام اول و اصلی هنرجویان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان در هر رشته آموزشی است. بدون شناخت این منابع رسیدن به اهداف مطالعاتی شاید به آسانی میسر نباشد.
نوشته ذیل با هدف آشنایی، شناخت و استفاده منابع مورد نیاز علاقهمندان سینمای مستند تهیه گردیده است. در بخش کتاب شناسی، تمام کتابهای منتشر شده در ایران (اعم از تالیف و ترجمه) با موضوع سینمای مستند معرفی شدهاند و در بخش دیگر منابع و ماخذ، تا حد امکان دیگر منابع مطالعاتی مورد نیاز از جمله فصلنامهها، نشریات و یا کتاب هایی که بخشی از آن ها به سینمای مستند اختصاص دارد، معرفی شدهاند.

نام کتابها به ترتیب آخرین سال انتشار آمده و از ذکر کامل فهرست مطالب، مشخصات و اصطلاحات معمول و... دوری کردهام.

 

- کتابشناسی

 مستند تلویزیونی در آستانه قرن ۲۱

دکتر ابوالحسن قاسمی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۲۴۰ صفحه، ۸۰۰۰ تومان

• مستند؛ حواشی واقعیت

پل وارد، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۲۰۰ صفحه مصور، ۷۰۰۰ تومان

 قصهگویی در فیلم مستند

شیلان کوران برنارد، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۵۵۲ صفحه، ۱۰۰۰۰ تومان

 مصاحبه در فیلم مستند

روبرت صافاریان، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۱۵۲ صفحه، ۳۰۰۰ تومان

• رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

فوآد کوینتار، ترجمه سودابه فضایلی و منیره عراقی زاده، تهران: روزبهان، ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، ۳۸۰۰ تومان

 مقدمهای بر فیلم مستند

بیل نیکولز، ترجمه محمد تهامینژاد، تهران: جامعه نو (انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)، ۱۳۸۹، ۴۱۶ صفحه، ۸۵۰۰ تومان

• علف

داستانهای شگفت و ناگفته

بهمن مقصودلو، تهران: هرمس، ۱۳۸۹، ۴۶۹ صفحه، ۱۰۰۰۰ تومان

• نقدی بر سیر تحول گفتار در سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: انتشارات دانشکده‏ صدا و سیما، چاپ دوم: ۱۳۸۹، ۳۴۵ صفحه، قطع: وزیری، مصور، ۸۰۰۰ تومان

 جستاری در گونهشناسی سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما، ۱۳۸۹، ۳۷۶ صفحه

• درآمدی کوتاه بر فیلم مستند

پاتریشیا اُفدرهاید، ترجمه کیهان بهمنی، تهران: افراز، ۱۳۸۹، ۲۲۴ صفحه، ۵۲۰۰ تومان

 نگاه سوم، سینمایی دیگر

الهام حسامی، تهران: ماتیکان، پاییز ۱۳۸۸، ۱۲۸ صفحه، ۳۰۰۰ تومان

• مستند؛ از فیلمنامه تا تدوین

آلن روزنتال، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۳۳۶ صفحه، ۳۶۰۰ تومان

• درآمدی بر انسانشناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک

ناصر فکوهی (گردآوری و ترجمه)، تهران: نی، ۱۳۸۷، ۳۴۲ صفحه، ۵۸۰۰ تومان

 حقیقت در قاب مستند

مجموعه مقالات درباره سینمای مستند

اسماعیل میهن دوست (گردآوری و تالیف)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۴۴۲ صفحه، ۶۰۰۰ تومان

• سینمای مستند معاصر لهستان

تدیوس لوبلسکی، ترجمه علیرضا میراسدالله، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۲۴ صفحه، ۱۰۰۰ تومان

 گنجینه آسمانی

سیدمرتضی آوینی، تهران: ساقی، چ ۲، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه، ۴۶۰۰ تومان

• دفاع غیرعامل

محبوبه کلانتری (گردآوری و تحقیق)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۸۰ صفحه، ۲۰۰۰ تومان

• مستند بحران

آزاده کریمی (به کوشش)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۵۶ صفحه، ۱۵۰۰ تومان

 انیمیشن مستند؛ شیوه بیانی تازه

رخساره قائم مقامی (تالیف و گردآوری)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۲۱۰ صفحه، ۴۰۰۰ تومان

 حقیقت سینما و سینما حقیقت ۲

جستوجویی در عرصه سینمای مستند

زاون قوکاسیان (به اهتمام)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه، ۵۰۰۰ تومان

• فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک

همایون امامی، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۱۹۲ صفحه، ۲۴۰۰ تومان

 مستند؛ از ایده تا فیلمنامه

آلن روزنتال، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۶، ۲۱۶ صفحه، ۲۳۰۰ تومان

• روایتهای مستند

مقالاتی درباره سینمای مستند ایران و جهان

رضا درستکار (زیر نظر)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۶، ۳۲۶ صفحه

• حقیقت سینما و سینما حقیقت

جستوجویی در عرصه سینمای مستند

زاون قوکاسیان (به اهتمام)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۶، ۳۰۰ صفحه، ۴۰۰۰ تومان

 مقدمهای بر مستند تلویزیونی

مواجهه با واقعیت

ریچارد کیلبرن و جان آیزود، ترجمه محمد تهامینژاد، تهران: اداره کل پژوهشهای سیما، ۱۳۸۵، ۳۶۰ صفحه، ۲۸۰۰ تومان

 سینمای مردمشناختی ایران

نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: افکار و پژوهشکده مردمشناسی، ۱۳۸۵، ۲۵۴ صفحه، ۲۵۰۰ تومان

 فیلم مردم نگار

کارل. جی. هایدر، ترجمه مهرداد عربستانی و حمیدرضا قربانی، تهران: افکار و پژوهشکده مردمشناسی، ۱۳۸۵، ۲۶۳ صفحه، ۳۰۰۰ تومان

• برای آزادی

درنگی در زندگی و آثار حسین ترابی

مجید جعفری لاهیجانی، تهران: مولف، ۱۳۸۵، ۲۰۸ صفحه، ۳۰۰۰ تومان

• بر ستیغ جبال فتح

یادداشتهایی درباره فیلمهای مستند سیدمرتضی آوینی

جهانگیر خسروشاهی، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۴، ۱۷۶ صفحه، ۱۲۵۰ تومان

• پس قصه

نقد و بررسی ۱۰ فیلم برتر سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: اداره کل پژوهشهای سیما، ۱۳۸۴، ۳۱۲ صفحه، ۲۵۰۰ تومان

• سینمای مستند، سینمای دیگر

 گی گوتیه، ترجمه نادر تکمیل همایون، تهران: ماتیکان، ۱۳۸۴، ۲۰۲ صفحه، ۱۸۰۰ تومان

 خسرو سینایی، نقاشی با دوربین

 زاون قوکاسیان، اصفهان: نقش خورشید، ۱۳۸۴، ۱۸۴ صفحه

• سینمای اشراقی

سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی

دکتر محمد مددپور، تهران: سوره مهر، ۱۳۸۴، ۲۴۶ صفحه، ۲۰۰۰ تومان

 کارگردانی مستند

مایکل رابیگر، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۵۷۶ صفحه، ۴۹۰۰ تومان

• مستند جنگی

نگاهی به فیلمهای مستند جنگی ایران و جهان

علی آقا بابایی، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۳، ۲۰۰ صفحه، ۱۷۰۰ تومان

 نسیم حیات

گفتار متن فیلمهای مستند

سیدمرتضی آوینی، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۲۰۴ صفحه

• ژیگاورتوف

ن. پ. ابراموف، ترجمه قاسم روبین، تهران: ناهید، ۱۳۸۳، ۱۰۸ صفحه، ۱۲۰۰ تومان

• سینمای مستند ایران و جهان

حمید دهقانپور، تهران: سمت، ۱۳۸۲، ۴۲۸ صفحه، ۱۹۵۰ تومان

• نقدی بر سیر تحولی گفتار در سینمای مستند ایران

همایون امامی، تهران: اداره کل پژوهشهای سیما، ۱۳۸۲، ۲۷۸ صفحه

• گزیده فیلم های مستند

۲۵ سال سینمای ایران

پیروز کلانتری، تهران: موزه سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۸۲، ۷۶ صفحه، ۱۹۰۰ تومان

• نگارش فیلمنامه مستند

 دوایت وی و جوی آر سویین، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، تهران: ساقی، ۱۳۸۲، ۱۱۲ صفحه، ۹۵۰ تومان

• ساختن فیلم مستند

باری همپ، ترجمه جمال آلاحمد، تهران: ساقی، ۱۳۸۱، ۳۸۴ صفحه، ۲۹۰۰ تومان

 سینمای مستند ایران، عرصه تفاوتها

 محمد تهامینژاد، تهران: سروش، ۱۳۸۱، ۲۶۸ صفحه، ۱۵۰۰ تومان

• همراه با باد در دل تنهایی کویر

یادداشتهای تصویری کارگردان

منوچهر طیاب، تهران: کتاب خورشید و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۱، ۱۸۰ صفحه، ۳۲۰۰ تومان

• تاریخ سینمای مستند

از آغاز تا ۱۹۷۳

اریک بارنو، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: سروش، ۱۳۸۰، ۴۸۴ صفحه

• سینمای قوم پژوهی

شهاب الدین عادل، تهران: سروش، ۱۳۷۹، ۲۳۲ صفحه، ۱۱۵۰ تومان

• آثار کلاسیک سینمای مستند

ویلیام روتمن، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، ۱۳۷۹، ۲۰۵ صفحه، ۱۷۰۰ تومان

• یک تجربه ماندگار

روایت فتح به روایت سیدمرتضی آوینی

مرتضی آوینی، تهران: روایت فتح، بهار ۱۳۷۶، ۶۴ صفحه

• فرهنگ فیلمهای مستند سینمای ایران

از آغاز تا سال ۱۳۷۵

مسعود مهرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، بهمن ۱۳۷۵، ۶۲۴ صفحه، ۱۹۵۰ تومان

• فیلمنامه نویسی برای فیلم های مستند

دوایت و. سواین و جوی ر. سواین، ترجمه محمد شهبا، تهران: پارت، ۱۳۷۵، ۱۱۹ صفحه، ۳۰۰ تومان

• فیلم برداری مستند جنگی

محمد صدری، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ۱۱۸ صفحه، ۱۹۰ تومان

 فیلمنامه تاریخ سینمای ایران

محمد تهامی نژاد، پیش درآمد: فریدون جیرانی، تهران: سینما، بهمن ۱۳۷2، 149 صفحه، 200 تومان

• پژوهش هایی در سینمای مستند

جیم هیلر و آلن لاول، ترجمه وازریک درساهاکیان، تهران: فاریاب، ۱۳۶۴، ۲۰۰ صفحه، ۳۵ تومان

• سینمای مستند رومن کارمن

تصویر جنگ، انقلاب و حماسه

کنستانتین اسلاوین، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: عکس معاصر، ۱۳۶۳، ۷۲ صفحه، ۱۲۵ تومان

• سینمای مستند

ریچارد میران بارسام، ترجمه مرتضی پاریزی، تهران: فیلمخانه ملی ایران، ۱۳۶۲، ۳۳۰ صفحه، ۴۰ تومان

 فاشیزم در سینما

شهاب الدین عادل و سیامک شفا (ترجمه و تالیف)، تهران: هدف، ۱۳۶۲، ۷۲ صفحه، ۱۲ تومان

 رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

فواد کونتیار، ترجمه سودابه فضایلی، تهران، ۱۳۶۰، ۹۰ صفحه، ۹ تومان

• فیلم مستند

جلد ۱: اصول سینمای مستند

حمید نفیسی، تهران: دانشگاه آزاد ایران، تیر ۱۳۵۷، ۱۸۳ صفحه

• فیلم مستند

جلد ۲: تاریخ سینمای مستند

حمید نفیسی، تهران: دانشگاه آزاد ایران، اسفند ۱۳۵۷، ۶۲۸ صفحه

 

- منابع دیگر:

• فصلنامه تحقیقاتی فارابی

ویژه سینمای مستند

سردبیر مهمان: امیر حسین ثنائی، دوره هجدهم، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۱، شماره مسلسل ۷۰، ۶۹، ۴۳۰ صفحه، ۱۰۰۰۰ تومان

 با مستند گذشت

مجموعه مقاله، نقد و گفتوگو، ویژه بزرگداشت محمدرضا مقدسیان

به کوشش انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، خرداد ۱۳۸۹، ۷۴ صفحه

• مبانی سینما ۲

ویلیام فیلیپس، ترجمهی رحیم قاسمیان، تهران: ساقی، ۱۳۸۹، ۲۰۰ صفحه، ۴۳۰۰ تومان

... و مستند مرا نکشت

مجموعه مقاله و یادداشت، ویژه بزرگداشت محمد تهامینژاد

تهران: ساقی (با همکاری انجمن مستندسازان ایران و سایت و مستند)، آذر ۱۳۸۸، ۴۸ صفحه

• هنر در گرماگرم انقلاب

سینما و تلویزیون، ۱۳۵۹ – ۱۳۵۷

مجید جعفری لاهیجی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، ۱۳۸۸، دو جلد، ۹۲۴ صفحه، ۸۰۰۰۰ تومان

• سی سال سینما

احمد ضابطی جهرمی، تهران: نشر نی، ۱۳۸۷، ۵۷۰ صفحه

• فصلنامه تحقیقاتی فارابی

ویژه سینمای مستند ایران

سردبیر مهمان: احمد میر احسان، دورهی پانزدهم، شماره ۴ و ۳، شماره مسلسل ۶۰ – ۵۹، بنیاد سینمایی فارابی، بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۳۴۶ صفحه، ۲۲۰۰ تومان

 اندیشه ایرانشهر

ویژه سینمای مستند، شهر و جامعه مدرن

مدیر مسئول: محمدرضا حائری، سردبیر: روبرت صافاریان، شماره ۴ و ۵، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تابستان و پاییز ۱۳۸۴، ۱۷۶ صفحه، ۲۹۰۰ تومان

 نامه فرهنگ و هنر

ویژه سومین جشنوارهی فیلم کوتاه اصفهان

سردبیری: زاون قوکاسیان و حمیدرضا چاکری، شماره ۷، ادارهی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، بهار ۱۳۸۴، ۲۶۸ صفحه، ۱۵۰۰ تومان

• پدیدارشناسی و سینما

آلن کازِه بیه، ترجمهی علاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس، ۱۳۸۲، ۱۴۰ صفحه، ۱۵۰۰ تومان

• فیلم کوتاه، سینمای مستقل

داریوش نوروزی و سید احمد پایداری (به کوشش)، تهران: بنیاد سینمایی فارابی و انجمن سینمای جوانان ایران، ۱۳۷۷، ۳۶۲ صفحه، ۹۰۰ تومان

• فصلنامه تحقیقاتی فارابی

ویژه سینمای مستند

سردبیر: مسعود ترقی جاه، دورهی هفتم، شماره ۱، شماره مسلسل ۲۵، بنیاد سینمایی فارابی، بهار ۴۱۶، ۱۳۷۵ صفحه، ۴۰۰ تومان
طبقه بندی: سینمای مستند، 
نظرات شما