تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت دهم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت دهم
ارسال در تاریخ 21 تیر 92 توسط مصطفی صفری

مسئولیتهای گروه

جمع آوری گروه به عهده دبیر است. سه نفر نیروی کار خوب، مفیدتر از 10 نفر نیروی متوسط است و اکثر دبیران به دنبال کیفیت هستند یا کمیت. اشخاصی را که در گروه کار می کنند را نباید مجبور به انجام کاری کرد بلکه باید آنها را راهنمایی و هدایت کرد و اگر به اندازه تواناییشان مسئولیت داده شود بهتر کار می کنند.
مسئولیت در قبال جنبه های حقوقی:
دبیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول جوانب حقوقی برنامه اش نیز است.
این مسئولیتها در 6 مقوله خلاصه می شود.
1 – قانون تلویزیون ( سال 1964 ) در زمینه تلویزیون مستقل
2 – قانون نمایش مردم ( سال 1969)
3 – هتک حرمت
4 – توهین به دادگاه
5 – حمایت از خردسالان
6 – حق نشر و نمایش

* قانون تلویزیون
دبیر / تهیه کننده در مورد رعایت « قانون تلویزیون » نسبت به سازمان خود و شرکت IBA مسئول می باشد.
این قانون علاوه بر بندهای جداگانه ای که درباره تبلیغات تجارتی، وقت پخش برنامه، قضایای مشکوک عمومی، تقسیم زمان و ساعات پخش تلویزیونی و غیره دارد به مقامات ذی صلاح اجازه می دهد که مقررات و آیین نامه هایی برای اداره و فعالیت افراد وضع می کنند.
پرداخت پول یا هدیه با ارزش جهت استفاده از مطلب یا منابع ممنوع است.
قانون نمایش مردم:
در طی انتخابات سراسری یا محلی، پخش هرگونه مطلب درباره حوزه انتخاباتی از تلویزیون ممنوع خواهد بود.


* هتک حرمت: افترا عبارت از مطلبی است که به صورت نوشته یا سایر اشکال دایمی انتشار یابد و شخص در قید حیات را در معرفی استهزاء، بد گویی یا توهین عمومی قرار داده یا حرفه و کارش را مخدوش سازد.
فرد می تواند فقط به شخص یا کارخانه ای افترا ببندد، نه به طبقه ای از مردم. مگر اینکه این طبقه آنقدر کوچک باشد که هر فرد آن افترا را به خود نسبت دهد.
اهانت به مقررات دادگاه:
یک انسان تا زمانی که گناهش ثابت نشده بی گناه می باشد و وقتی که جرم او مشخص گردید، انتشار هرگونه مطلب درباره او یا جرمش به جز صورت مجلسهای محاکمه خطرناک است.
قانون شکنی در اینجا اهانت به مقررات دادگاه است که مجازات آن می تواند زندان برای مدت نامعلوم و بدون محاکمه توسط یک قاضی باشد.


* حمایت از خردسالانمقررات صریح وزارت کشور ظاهر شدن بچه های در سن و سال مدرسه را در استودیوهای تلویزیونی یا سایر مکانهای تفریحی کنترل می کند و در صورت لزوم باید از قبل اجازه مخصوص از مقامات محلی گرفته شود.
جالب اینجاست که می توان از بچه ها خارج از استودیو بدون هیچ محدویتی فیلمبرداری کرد اما همیشه کسب اجازه عاقلانه ترین کار است


* حق نشر و نمایشحق نشر و نمایش پیچیده ای از قانون است که در هر ایستگاه تلویزیونی شخص یا اداره ای مسئولیت پی گیری آن را دارد.
همه کارهای خلاقه به طور خودکار به سازنده یا خالق اثر در طول حیات وی، و به وارث او تا 50 سال پس از مرگش تعلق دارد.
آنها را نمی توان بدون اجازه تکثیر نمود، به استثنای مواردی که مقاصد خبری، انتقادی یا بازنگری در پی دارد. طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما