تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت نهم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت نهم
ارسال در تاریخ 21 تیر 92 توسط مصطفی صفری
دبیر خبر و تهیه کننده
– یک دبیر خبر ، مدیر اجرایی یک برنامه وقایع جاری یا مجموعه برنامه خبری ، و مسئول کلی محتوا و سبک برنامه است . 
2 – یک تهیه کننده نسبت به ظاهر برنامه ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، بودجه و سازماندهی عمومی در مقابل دبیر مسئول است . برنامه های مستند یا گفتگوهای مصاحبه ای ، تهیه کننده نقش دبیر را نیز ایفا می کند . 
3 – یک کارگردان ، ترتیب واقعی تصاویر و اصوات را به نحوی که پخش می شود انتخاب کرده و کنترل می کند و معمولا در زمینه های فنی و تدارکاتی در مقابل تهیه کننده و در زمینه محتوا به دبیر خبر جوابگو است . 

– یک دستیار برنامه ، دستیار و منشی کارگردان است . او مسئول تایپ تصویرنامه ، سفارش تجهیزات ، نامه های اداری و زمان بندی برنامه در ضبط و پخش به عهده اوست . چگونگی دقیق وظیفه تهیه کننده به حجم گروه تولیدی و نامحدودی به گستره نقش خود او بستگی دارد .


.:.. اهمیت سبک همه برنامه های مجله ای از موارد اصلی مشابهی تشکیل شده اند – فردی با دوربین حرف می زند ، فیلم و مصاحبه ها غالبا ً در زمینه ی موضوعهای مشابهی چون برنامه سایر رقباست . 
تنها عامل متمایز این برنامه ها سبک است . نظر و نگرش مشخصه ای که یک برنامه را مانند دست نوشته های یک فرد قابل شناخت می سازد . ممکن است سبک به طور فی البداهه متحول شود . 
سبک از هر کجا که می آید ، پرورش آن به دبیر و تهیه کننده مربوط است . 
همه چیز می تواند به برنامه کمک کند : چگونگی لباس مجری ، اینکه صندلیها راحتی اند یا رسمی ، نورپردازی ، رنگ پرده ها و ........ اما اینها سبک را خلق نخواهند کرد . 
سبک در وهله اول از انگاره ای که یک برنامه به خاطر آن ساخته می شود و نوع بینندگان آن ، و در وهله دوم از حرکت آن ایده در جزء جزء تصویر نامه ، نحوه ارائه و تهیه آن پدید می آید . 
سبک که چیزی بیش از ظاهر مصنوعی یک برنامه است وارد ساختار یک برنامه می شود . سبک به ما کمک میکند که آغاز ، وسط و انتهای برنامه را بیابیم . آغاز یک برنامه معمولا ً مهمترین بخش آن است .


.:.. حفظ توجه بیننده ما باید بیننده را در حالتی نگه داریم که بخواهند اتفاقات بعدی چیست . باید آنها را کنجکاو کنیم . اگر در خلال برنامه آگهی تجاری پخش شود باید تماشاچی را به صورتی رها کنیم که میال باشد انتظار ما را بکشد و به وعده ای که به او داده شده وفا شود .


.:.. بودجه و هزینه تهیه کننده باید فکرها و هدفهای برنامه را با تجهیزات ، نیروی انسانی و بودجه موجود تطبیق دهد . او نسبت به بودجه در مقابل رئیس بخش خود مسئول است . 
یک برنامه خوب ، بهایی است که تهیه کننده به منظور گواهینامه ای که از طرف شرکت iba صادر می شود پرداخت می کند . 
تجربه و کیاست شخص تهیه کننده در تامین پول بیشتر برای برنامه خود نیز مسئله دیگری است . 
بودجه مانده یا مخارج اضافی در هر هفته به هفته های دیگر منتقل می شود و مانده های بودجه مربوط به هر عنوان اغلب به مصارف دیگر می رسد . 
هزینه های « بالای خط » ، « خارجی » یا « مستقیم » کوششی در جهت بازتاب تغییرات هزینه در یک برنامه در مقایسه با برنامه دیگر می باشد .


.:.. مقایسه هزینه های فیلم و نوار ویدئو 1 – میانگین افراد گروه فیلم در مقایسه با یک واحد سیار ویدئو که 14 نفر است ، 7 نفر می باشد . 
2 – هزینه گروه فیلم در زمینه حقوق هر فرد 50 درصد بیش از گروه سیار ویدئو است . 
3 – هزینه مسافرت و موارد مورد نیاز برای واحد سیار ویدئو 5 برابر بیش از فیلم است . 
4 – هزینه نور در واحد سیار ویدئو در صورت لزوم بسیار گرانتر از هزینه نور برای فیلم است . زیرا ممکن است به جای یک نمای منفرد همه صحنه نور پردازی شود . 
5 – فیلم هزینه های پس از تولید بیشتری را در بر دارد – ظهور ، چاپ و تدوین ، در نوار ویدئو این هزینه ها وجود ندارد یا به عنوان پرداخت مستقیم بسیاراندک است . 
6 – واحد سیار ویدئو به زمان بیشتری برای استقرار نیاز دارد . اما برنامه بیشتری را در زمانی کوتاهتر تهیه می کند . 
7 – هزینه های سرمایه ای یک واحد سیار ویدئو با دستگاه ضبط مغناطیسی می تواند 15 یا 20 برابر بیشتر از یک واحد فیلم با صدا باشد .
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما