تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت ششم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت ششم
ارسال در تاریخ 16 تیر 92 توسط مصطفی صفری

:.. رنگ و تصویر

 - جلوه های سطح :

به طور کلی رنگ یا سطح هموار « خالص تر » از رنگ یک سطح ناهموار دارای همان رنگ به نظر می آید ؛ روشنایی چنین سطحی نیز به طرز مشخص تری با جهت نور تغییر می کند .

- جزئیات رنگ :

چشم انسان به راحتی نمی تواند همه جزئیات رنگ را تشخیص دهد زمانی که صحنه دارای نواحی کوچک رنگی باشد هر چه این نواحی رنگی کوچکتر باشند کیفیت رنگ خود را بیشتر از دست می دهند ، به طور کلی که رنگ واقعی بعضی از آنها به سختی قابل تشخیص خواهد بود .

- رنگهای سرد و گرم :

اگر به رنگها نگاه کنیم ، ناخود آگاه احساسی از « حرارت » و « فاصله » القا می شود و بدون توجه « حرارت » و « فاصله » خاصی را به هر یک از آنها نسبت دهیم به نظر می رسد که رنگهای قرمز ، زرد و قهوه ای « گرم » هستند و نواحی دارای این رنگها بزرگتر و نزدیک تر از نواحی دارای رنگهای « سرد » مانند سبز و آبی به چشم می آیند .

- تضادمندی همزمان رنگها ( انطباق جانبی رنگ )

ظاهر هر رنگ به طور قابل ملاحظه ای متاثر از پس زمینه ای است که جلوی آن ظاهر می شود . این جلوه به تضادمندی همزمان معروف است .

- ثبات تقریبی رنگ :

این جلوه کاذب بصری به طور مداوم بر ارزیابی ما از رنگ تاثیر می گذارد . بیننده هنگامی متوجه آن خواهد شد که به تصویر حاوی موضوع آشنا با رنگی شناخته شده نگاه کند . ( به طور مثال صندوق پستی ) بنابراین با شناخت این موضوع به تفسیر سایر رنگهای تصویری بپردازد .

 

:.. پسماند :

اگر مدتی به یک رنگ نگاه کنید بعد از برش به نمای بعدی « اثر باقیمانده » از آن رنگ تا لحظاتی در ذهن شما می ماند ، به طور مثال به دنبال نمایش رنگ قرمز، پسماند شبح مانندی از رنگ سبز تیره بر صفحه سیاه تلویزیون خواهید دید .

ترکیب بندی پویا ( ترکیب متغیّر تصویری )

هدف از ترکیب بندی ارائه تصویر صرفا ً جذاب نیست . بلکه ترکیب بندی باید دارای معنا باشد و تاثیر آن با شرایط و عوامل تصویر سازگار باشد . اما رسانه های تلویزیون و سینما خصوصیتی جدا از تصاویر ثابت دارند . تلویزیون و سینما به رسانه های پویا یا تصاویر متحرک معروفند .

 

:.. خصوصیات تصویر ثابت ( عکس):

مزیت خاص تصویر ثابت این است که بیننده می تواند جزئیات آن را به آسودگی بررسی کند و بر جنبه هایی از آن که توجهش را جلب میکند ، متمرکز می شود . تصویر متحرک به بیننده فرصت کمی برای بررسی تصویر می دهد و نمای دیگری جانشین آن می شود .

 

:.. خصوصیات تصویر متحرک

1 – تصویر متحرک نمایشگر تغییر است .

2 – می توانید تصویر را وقتی که بیننده در حال تماشای آن است اصلاح کنید .

3 – برجستگی موضوع را در نما تغییر دهید ، توجه را به تکات مختلف جلب کنید . اطلاعات جدید را معرفی کنید و حالت صحنه را تغییر دهید .

قواعد پذیرفته شده :

کاربرد اصول ترکیب بندی پویا را در بسیاری از برنامه های خوب می بینیم . البته بسیاری از کارگردانها ترجیح می دهند اصولی را به کار گیرند که به مرور زمان و با تجربه فراوان به دست آورده اند .

- جهت حرکت : حرکت عمودی مانند خطوط عمودی ، از حرکت افقی قوی تر است و این به دلیل فقدان خصوصیت بازدارندگی خطوط افقی است .

- حرکت مورب : مانند خطوط مورب ، این حرکت پویا ترین جهت حرکت است .

- حرکت به طرف دوربین: حرکتهای به طرف دوربین قوی تر از حرکتهایی هستند که از دوربین دور می شوند .

- تداوم حرکت : اگر چه موضوع متحرک بیشتر از موضوع ایستا جلب توجه می کند ، حرکت مداوم با سرعت ثابت چنین خصوصیتی ندارد .
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما