تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت پنجم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت پنجم
ارسال در تاریخ 16 تیر 92 توسط مصطفی صفری

)) ترکیب بندی تصویر به وسیله طراحیاین روش هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که در ترکیب بندی تصویر آزادی کامل داشته باشید . در این حالت طراح ، خطوط و رنگمایه را چنان که مورد نظرش است و بدون در نظر گرفتن صحت و سقم یا قابلیت اجرای آنها ، روی کاغذ می آورد . در این روش محدودیتی برای طراح وجود ندارد و اگر هم باشد به ابزار کار او مربوط می شود .


)) ترکیب بندی به وسیله آرایش

center

در چنین روشی برای دستیابی به نتیجه مورد نظر و با معنا ، موقعیت موضوع در جلوی دوربین آگاهانه تعیین می شود . معمولا طراح صحنه با قرار دادن مبلمان ، اشیاء تزئینی و احتمالا دسته های گل به آرایش مناسبی در صحنه دست می یابد . 

))ترکیب بندی به وسیله انتخاب :
این روشی است که اکثر تصویر برداران با آن روبرو هستند . در اینجا دوربین در نقطه ای که مورد نظر کارگردان است قرار می گیرد و تصویر بردار نمای صحنه را با توجه به آنچه جلوی دوربین وجود دارد ترکیب بندی می کند و به این وسیله موضوع را از بهترین زاویه به نمایش می گذارد .


)) کارگردان و ترکیب بندی تصویر

center

نظر کارگردان در مورد ترکیب بندی به سبک و روش افراد مختلف و نوع برنامه بستگی دارد در بسیاری از برنامه های نمایشی ، افکار کارگردان متوجه مسائلی چون گفتار برنامه ، اجرای بازیگران ، تداوم و مکانیسم تهیه برنامه است . از این رو راهنماییهای او در زمینه ترکیب بندی بیشتر شامل کلیات است تا جزئیات خاص .


)) اصول ترکیب بندی

اصول مربوط به ترکیب بندی تصاویر قانونی نیستند . این اصول اشاراتی بر چگونگی واکنش بیننده نسبت به توزیع خطوط و رنگها در قالب تصویر هستند به عبارت دیگر ترکیب بندی تصویر روشی است که به کمک آن افکار و اندیشه های کارگردان در قالب تصاویر تداوم می یابد .طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما