تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - پیش درآمدی بر فیلم
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

پیش درآمدی بر فیلم
ارسال در تاریخ 1 تیر 92 توسط مصطفی صفری
نویسنده : ویلیام فیلیپس / مترجم : فتاح محمدی / موضوع : سینما / ناشر: بنیاد سینمایی فارابی


برخی می ترسند از این كه بررسی فیلم ها لذتی را كه از دیدن آن ها می برند از بین ببرد. 

امّا بررسی توأم با راهنمایی و امكان رسیدن به نتیجه گیری خاص خود آن ها باعث می شود كه تقریباً همه بینندگان دریابند كه بررسی فیلم ها لذت حاصل از دیدن آن ها و درك و تحسین تلاش های به كار رفته در ساختن فیلم ها را افزون تر می كند. 

بررسی فیلم به بینندگان كمك می كند تا دریابند كه فیلم سازان مختلف به چه نحوه از این رسانه استفاده كرده اند. 

این كار در عین حال، امكانات و محدودیت های رسانة فیلم را انكار می كنند. 

ساختار كتاب حاضر خوانندگان را در درك آشناترین و قابل فهم ترین مطالب (معنای تكنیك های فیلم) تا موضوعات نظری كه رفته رفته ناآشناتر می شوند راهنمایی می كند. 

بخش اول به تكنیك های بسیاری كه در ساختن یك فیلم به كار گرفته می شوند و مهم تر از آن پیامد انتخاب های فیلم سازان برای بینندگان می پردازد. 

بخش دوم با گروه های مختلف فیلم ها سر و كار دارد كه شامل منابع، انواع و مؤلفه های آن می شود. 

بخش سوم طرقی را بررسی می كند كه با آن ها می توان به نحوه واكنش بیننده در قبال یك فیلم پی برد. 

كتاب به همراه چهار پیوست به پایان می رسد.طبقه بندی: معرفی کتـــاب، 
نظرات شما