تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - نگارش فیلمنامه مستند
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

نگارش فیلمنامه مستند
ارسال در تاریخ 29 اردیبهشت 92 توسط مصطفی صفری
نویسنده: دوایت وی. سویین

مترجم: عیاس اکبری، امیر پوریا
 
موفقیت در نوشتن فیلم‌نامه به عاملی چون «آموختن روش نوشتن» بستگی دارد. 

و این کتاب برای همین نوشته شده است. 
 
نوشته شده است تا ابزار کار فیلم‌نامه‌نویس باشد
 
و او را در نگارش یک فیلم‌نامه‌ی مستند در قد و قواره‌هایی که کارگردان‌های نسبتاً خوب می‌پسندند راه ببرد. 
 
طرح پیشنهادی،
 
پیش‌نویس فیلم‌نامه،
 
خط اطلاعات،
 
خط علاقه،
 
ساختار ارائه،
 
طراحی و فضاسازی نما،
 
چگونگی پیوند نماها،
 
خلاصه‌ی سکانس،
 
تلفیق و تلخیص سکانس،
 
نگارش روایت راوی
 
و شکل فیلم‌نامه‌ی تقطیع شده از مسائلی است که در کتاب «نگارش فیلم‌نامه‌ی مستند» 

به آن پرداخته می‌شود.
طبقه بندی: معرفی کتـــاب، 
نظرات شما