تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - هنر مفهومی
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

هنر مفهومی
ارسال در تاریخ 1 دی 91 توسط مصطفی صفری

هنر مفهومی ( Conceptaul Art ) به طور عام به مجموعه آثاری اشاره دارد كه در آنها انتقال ایده یا مفهوم به مخاطب، نیازمند خلق و نمایش شیء سنتی هنری نیست. به بیان دیگر هنر مفهومی ، ارائه انتزاعی معنای ذهنی هنرمند – بصورت کاملاً صریح – بدون اهمیت دادن به شکل ذهنی و صورت خیالی اثر است.

«فواره یا چشمه» اثر مارسل دوشان سال ۱۹۱۷ عکس :آلفرد استیگلیتز

شیوه های هنر مفهومی

چیدمان ( Installation )  : بداهه گرایی با توجه به شرایط حاکم برمحیط

مینی مالیسم ( Minimalism )  : خلاصه گرایی درفرم با تاکید برمحتوا

هنر اجرایی ( Performance )  : اجرای مراسم برای بیان محتوا

هنر روایتی ( Narrative Art )  : روایت گری در محیط با نشان دادن تأثیر یک اتفاق

هنر فضای باز ( Land Art )  : بیان یک مفهوم با خلق اثر در فضای بازوطبیعت

هنر و زبان ( Art And Language )  : ارائه یک مفهوم با کلمات

ویدئو آرت ( Video Art )   : ارائه یک مفهوم با تصاویر متحرک و صدا

بادی آرت ( Body Art )  : به کارگیری اندام انسان در ارائه معنا

هنر بر پایه اتفاق( Happening Art ): ایجاد نتایج یک اتفاق درمحیط برای بیان مفهوم

هنر فرایندی ( Process Art )  : استفاده از هر ماده ناپایدار درهنرمفهومی با استفاده از فن عکاسی

منبع:

لوسی اسمیت، ادوارد. آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. ترجمهٔ سمیع آذر، علی رضا. چاپ اول، تهران: نظر، ۱۳۸۰.

وود، پُل. هنر مفهومی. ترجمهٔ فرزین، مدیا. چاپ اول، تهران: نشرهنرایران، ۱۳۸۴ ، ۹۰. 

برگرفته از سایت سینما و تئاتر
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما