تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - فاصله کانونی Focal Lenght
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فاصله کانونی Focal Lenght
ارسال در تاریخ 21 آذر 91 توسط مصطفی صفری
فاصله کانونی یک لنز عبارتست از فاصله مرکز لنز تا نقطه کانونی بر حسب میلیمتر ، که در صورت فوکوس بودن سوژه ( در بی نهایت ) بر روی فیلم یا حسگر قرار می گیرد.
لنز دوربین بخشی از سوژه را بر روی حسگر یا فیلم باز می تاباند . میدان دید یا FOV به نسبت زاویه لنز به سوژه بستگی داشته و می توان آن را بصورت افقی یا عمودی اندازه گیری نمود . حسگرها یا فیلم های بزرگتر میدان دید بازتری داشته و می توانند بخش بزرگتری از سوژه را ثبت نمایند. میدان دید یک فاصله کانونی مشخص معمولاً بر اساس عکسبرداری با فیلم 35 میلیمتری تعیین می گردد .

در عکسبرداری 35 میلیمتری ، لنزهایی با فاصله کانونی 50 میلیمتر را لنز های " نرمال " می نامند زیرا این لنزها بدون کوچک نمایی یا بزرگنمایی ، همان میدان دید مشابه چشم انسان را بازنمایی می کنند . ( زاویه تصویر تقریباً 46 درجه )


لنزهای با زاویه باز ( فاصله کانونی کوتاه ) بدلیل داشتن زاویه تصویر بازتر بخش بیشتری از سوژه را ثبت می نمایند در حالی که لنزهای تله فتو ( فاصله کانونی بلندتر ) دارای زاویه تصویر باریک تری می باشند . در جدول زیر مثال هایی از فواصل کانونی مختلف را مشاهده می کنید .


با تغییر فاصله کانونی می توانید به سوژه نزدیکتر یا از آن دورتر شوید . این عمل تاثیری غیر مستقیم در پرسپکتیو تصویر خواهد داشت . این تغییر پرسپکتیو در دوربین های دیجیتال بشکل اعوجاج بشکه ای در زاویه باز ( واید ) و اعوجاج بالشتکی در زاویه بسته ( تله ) ظاهر می شود .

معادل 35 میلیمتری فواصل کانونی

با استفاده از ضریب فاصله کانونی می توانید معادل 35 میلیمتری فاصله کانونی دوربین های دیجیتالی را که اندازه حسگر آن ها کوچکتر از فیلم 35 میلیمتری ( 24×36 میلیمتر ) می باشد را محاسبه نمایید.

زوم ( بزرگنمایی ) اپتیکال ( X برابر ) و زوم دیجیتال

زوم اپتیکال برابر است با حداکثر فاصله کانونی لنز تقسیم بر حداقل فاصله کانونی آن . 

بعنوان مثال میزان زوم اپتیکال لنز 280-28 برابر است با 10=280/28 یا 10 برابر. این بدان معنی است که اندازه سوژه ثبت شده بر روی حسگر یا فیلم در حاکثر تله ( 280 ) 10 برابر بزرگتر از اندازه سوژه در حداکثر زاویه واید ( 28 ) می باشد .

مفهوم زوم اپتیکال متفاوت از مفهوم زوم دیجیتال بوده و نباید آن را با هم اشتباه گرفت .طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع، فاصله کانونی(Focal Lenght)، فاصله كانونی و زوم،
نظرات شما