تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - عمق میدان Depth Of View
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

عمق میدان Depth Of View
ارسال در تاریخ 21 آذر 91 توسط مصطفی صفری
در اصطلاحات عکاسی و فیلمیرداری به محدوده ای که در حالت فوکوس قرار دارد عمق میدان گفته می شود. عوامل موثر بر عمق میدان عبارتند از:

دیافراگم،

فاصله از سوژه، 

فاصه کانونیو 

فرمت سنسور یا فیلم.

هر چقدر دریچه دیافراگم بازتر باشد ( یعنی عدد فاصله کانونی کمتر  باشد برای مثال f/ 2) عمق میدان کمتر خواهد بود، در این موقعیت فقط محدوده ای که فوکوس بر آن انجام شده واضح بوده و فضای پس زمینه و پیش زمینه نسبت به آن محدوده در حالت تار نمایش می شود.

هر چه دیافراگم بسته تر باشد (یعنی عدد فاصله کانونی بزرگتر باشد برای مثال f/ 11) عمق میدان بیشتر می شود. در این موقعیت علاوه بر ناحیه ای که فوکوس شده فضای پس زمینه و پیش زمینه نسبت به آن محدوده  وضوح کامل را خواهد داشت.با نزدیک شدن به  سوژه عمق میدان کمتر خواهد شد این در حالی است که با فاصله گرفتن از سوژه عمق میدان بیشتر می شود.

عمق میدان تصاویر گرفته شده توسط لنزهایی با فاصله کانونی کم ، بیشتر می باشد. برای مثال عمق میدان تصاویر گرفته شده توسط یک  لنز 28 میلی متری با فاصله کانونی f/5.6  بیشتر از عمق میدان تصویر گرفته شده توسط یک لنز 70 میلی متری با همان فاصله کانونی می باشد.طبقه بندی: تصویــربرداری، 
دنبالک ها: منبع، کنترل عمق میدان، عمق میدان چیست؟،
نظرات شما