تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز - تدوین از نگاه صاحبنظران مطرح سینما
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

تدوین از نگاه صاحبنظران مطرح سینما
ارسال در تاریخ 20 آذر 91 توسط مصطفی صفری

سرگئی آیزنشتاین (کارگردان روسی و مطرح ترین نظریه پرداز مونتاژ):

برش شیوه ای است برای قابل رویت  نمودن ارتباط دو نما اما مونتاژ بازتاب ذهنی مفهومی است که از مجاورت دو نما حاصل می شود و نمی توان عینا آن را در یک نما بر پرده نمایش داد.
 
وسوالود پودفکین (کارگردان روسی و از نظریه پردازان مطرح مونتاژ):

تدوین هنر ایجاد ارتباط بین تصاویر جداگانه ای است که تماشاگر را به اندیشه و یا تفسیری فکری در مورد این ارتباط وامی دارد. تدوین که بیانگر آرمان کارگردان است موثرترین ابزار او برای کنترل و رهبری عواطف و اندیشه های تماشاگر است.
 
بلابلاژ (نظریه پرداز مجارستانی سینما):

مونتاژ هنر تداعی معناست که به جمع نماهای منفرد معنایی بیشتر از آنچه که ممکن است به تنهایی داشته باشد عرضه می دارد.
 
رودولف آرنهایم (نظریه پرداز آلمانی سینما):
تدوین پیوند خلاقه تصاویری است که در زمانها و مکانهای مختلف ضبط شده اند.
 
آندره بازن (نظریه پرداز فرانسوی سینما):
مونتاژ خلق معنایی است که در تک تک نماها موجود نیست، بلکه از جمع آنها حاصل می شود.
 
اورسن ولز (کارگردان فیلمهای همشهری کین، امبرسونهای باشکوه):
تدوین ابزاری است که کارگردان با آن شکل فیلم را در اختیار می گیرد.
 
ژان لوک گدار (کارگردان و نظریه پرداز فرانسوی):
تدوین هنر میزانسن کارگردان در زمان است.
 
آندری تارکوفسکی (کارگردان روسی):
تدوین همان شیوه نگارش فیلمساز است . تدوین تلقی کارگردان را از ایده اصلی فیلم نشان می دهد. تدوین واپسین نمود جهان بینی اوست.
طبقه بندی: تدویـــن، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما