تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت دهم
ارسال در تاریخ 21 تیر 92 توسط مصطفی صفری

مسئولیتهای گروه

جمع آوری گروه به عهده دبیر است. سه نفر نیروی کار خوب، مفیدتر از 10 نفر نیروی متوسط است و اکثر دبیران به دنبال کیفیت هستند یا کمیت. اشخاصی را که در گروه کار می کنند را نباید مجبور به انجام کاری کرد بلکه باید آنها را راهنمایی و هدایت کرد و اگر به اندازه تواناییشان مسئولیت داده شود بهتر کار می کنند.
مسئولیت در قبال جنبه های حقوقی:
دبیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول جوانب حقوقی برنامه اش نیز است.
این مسئولیتها در 6 مقوله خلاصه می شود.
1 – قانون تلویزیون ( سال 1964 ) در زمینه تلویزیون مستقل
2 – قانون نمایش مردم ( سال 1969)
3 – هتک حرمت
4 – توهین به دادگاه
5 – حمایت از خردسالان
6 – حق نشر و نمایشادامه مطلب
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
فن برنامه سازی تلویزیونی - قسمت نهم
ارسال در تاریخ 21 تیر 92 توسط مصطفی صفری
دبیر خبر و تهیه کننده
– یک دبیر خبر ، مدیر اجرایی یک برنامه وقایع جاری یا مجموعه برنامه خبری ، و مسئول کلی محتوا و سبک برنامه است . 
2 – یک تهیه کننده نسبت به ظاهر برنامه ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، بودجه و سازماندهی عمومی در مقابل دبیر مسئول است . برنامه های مستند یا گفتگوهای مصاحبه ای ، تهیه کننده نقش دبیر را نیز ایفا می کند . 
3 – یک کارگردان ، ترتیب واقعی تصاویر و اصوات را به نحوی که پخش می شود انتخاب کرده و کنترل می کند و معمولا در زمینه های فنی و تدارکاتی در مقابل تهیه کننده و در زمینه محتوا به دبیر خبر جوابگو است . 


ادامه مطلب
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت هشتم
ارسال در تاریخ 20 تیر 92 توسط مصطفی صفری
center

نویسندگی برای مستند

کار نهایی نوسینده در فیلم مستند نوشتن گفتار متن است. این مهارت فنی نادری است که قبل از به ثمر رسیدن به تجربه فراوان نیاز دارد. ترفند این کار این است که بگذارید خود فیلم تا حد امکان حرف بزند و از گفتار صرفاً برای تکمیل نوار و تصویر صوتی استفاده کنید.

نویسنده متن با فهرست نهایی که از برشهای نهایی فیلم تهیه شده کار می کند. این فهرست نما حاوی توضیح خلاصه هر نما با اشاره به طول آن به فوت یا ثانیه یا بر چسب سلیقه یا روش استودیو است. مکث های بین پاراگرافها به بیننده فرصت می دهد تا کلمات و تصاویر را بگیرد و بین آنها ارتباط برقرار سازد.

تنها روش نوشتن متن نزدیک به فیلم، شمارش کلمات و محاسبه دقیق فوت (طول فیلم ) است.

بعضی اوقات ممکن است واژه بندی جملات کوتاه حذف شود، ممکن است جملات جابجا شده یا به کلی عوض شود.

پیروی از ساخت معمول فاعل – مفعول – فعل در جملات بی فایده است. برای مثال « پروفسور جان اسناج، سرپرست بخش ادبیات انگلیسی در میان تظاهر کنندگان بود. » این باعث می شود که بیننده زمان زیادی به دنبال کسی بگردد که هنوز دیده نمی شود و این به سردرگمی وی منجر می گردد. ادامه مطلب
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
فن برنامه سازی تلویزیونی- قسمت هفتم
ارسال در تاریخ 19 تیر 92 توسط مصطفی صفری

 

.:.. نویسندگی برای تلویزیون

در جهان تصویر و تجربه، هنوز واژه ها نقطه شروع هر چیزی هستند که در فیلم یا تلویزیون انجام میشود . برای فروش یک فکر ، توضیح یک فصل رویداد و بیان یک نکته ، وجود واژه ها الزامی است . بسیاری از برنامه های خوب با یک یادداشت شروع شده اند.

.:.. از پرداخت اولیه داستان تا تصویر نامهادامه مطلب
طبقه بندی: برنامه سازی تلویزیون، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
2. اصول الفقه / مدخل 2
ارسال در تاریخ 19 تیر 92 توسط مصطفی صفری
موضوع علم اصول
این علم برای بحث از موضوع خاصی وضع نشده است ، بلکه از موضوعات مختلفی که در هدف مهم ما ، یعنی استنباط حکم شرعی مشترکند بحث می کند.
پس دلیلی نداریم که موضوع علم اصول را در خصوص ادله اربعه قرار دهیم ، یعنی مختص کتاب ، سنت ، اجماع  و عقل و یا مانند قدما بعلاوه استصحاب ، قیاس و استحسان ، نماییم.
و برای این کلام منطقیون جایی نمی ماند : علم , باید دارای موضوعی باشد که از عوارض ذاتیه موضوع در آن علم بحث شود ، چراکه این سخن نه الزامی دارد و نه دلیلی بر آن اقامه شده است.

فائده علم اصول
هر شخص دینداری می داند که در شریعت مقدس اسلام ، هیچ عمل اختیاری انسان بدون حکم شرعی  اعم از واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح نیست.
و همچنین این شخص دیندار می داند که این تمام این احکام  برای همه بصورت علم ضروری و بدیهی مشخص نیست ، بلکه اکثر آنها به اعمال نظر و اقامه دلیل احتیاج دارند ، یعنی اکثرا از علوم نظری هستند.

تقسیم مباحث علم اصول
1. مباحث الفاظ : مبحثی که از مدلول  لفظ و ظواهر لفظ بصورت عام بحث می کند ، مانند بحث در ظهور صیغه افعل در وجوب و ظهور صیغه نهی در حرمت ، و مانند آن.
2. مباحث عقلی: مبحثی که از لوازم خود احکام  ، سوای از مدلول لفظ بودن یا نبودن آن احکام بحث می کند ، 
مانند بحث از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ،
و مانند بحث از وجوب شئ بدلیل وجوب مقدمه آن شئ که مشهور به « مقدمه واجب » است،
و مانند بحث از وجوب شئ بدلیل حرمت ضد آن شئ که مشهور به « مسأله ضد » است،
و مانند بحث از جواز اجتماع امر و نهی.
و مانند آن.
3.مباحث حجت: مبحثی که در آن از حجیت و دلیلیت بحث می شود ، مانند بحث از حجیت خبر واحد ، و حجیت ظواهر ، و حجیت ظواهر کتاب ، و حجیت سنت و اجماع و عقل و مانند آن.
4. مباحث اصول عملیه: مبحثی که از محل رجوع مجتهد در زمان فقدان دلیل اجتهادی بحث می کند ، مانند بحث از أصل برائت و احتیاط و استصحاب و مانند آن.
لذا مقاصد کتاب چهارتاست ، و خاتمه ای دارد که از تعارض ادله بحث می کند و « مبحث تعادل و تراجیح » نامیده می شود. پس ان شاءالله کتاب در پنج جزء می آید.
و پیش از شروع مقاصد ، مقدمه ای را که تعدادی از مباحث لغویی که در علوم ادبی بحث نشده و یا به مقدار کافی بیان نشده است را می آوریم.طبقه بندی: فقه و اصول، 
نظرات شما
(تعداد کل صفحات:38)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [...]