تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

4. اصول فقه / مقدمه 2
ارسال در تاریخ 7 مهر 92 توسط مصطفی صفری
4. اقسام وضع:
در وضع، ناچاریم که لفظ و معنی را تصور کنیم، زیرا وضع، بر معنی و لفظ حکم می کند، و حکم نمودن بر چیزی تنها بعد از تصور، و صورتی از شناخت آن، هزچند شناختی اجمالی، صحیح است.
گاهی خود شئ تصور می شود و گاهی صورت آن شئ، یعنی عنوان عامی که بر آن شئ منطبق است و به آن اشاره میشود، تصور میشود، چراکه آن عنوان عام، آینه و کاشف از شئ استف همانگونه که از دور به سفید بودن شبحی مثلا حکم می کنیم و نمی دانیم که آن شئ چیست و بیشترین چیزی که از آن می دانیم ، اینست که مثلا شئ یا حیوان است.
پس حکم کردن بر سفیدی آن شئ صحیح است، هرچند که آن شئ را نشناسیم و تصوری از خود شئ نداشته باشیم؛ و تنها به عنوان شئ یا حیوان تصورش می کنیم و به آن اشاره می نماییم.
این آن است که در عرف به تصور شئ بوجهه نامیده میشود و برای صحت حکم بر شئ کافیست. بر خلاف مجهول محض که اصلا بر آن نمیتوان حکم کرد.
بنابراین در صحت وضع بر معنی کافیست که بوجهه آن را تصور کنیم، همانطور که خودش را تصور می کنیم.
دانستیم که معنی هم باید تصور شود و اگز ما به دو صورت آن را تصور کنیم ـ به این اعتبار و اعتبار دوم معنی گاهی خاص و جزئئ است و گاهی عام و کلی ـ وضع به چهار قسم عقلی تقسیم میشود:
1. معنای متصور جزئی و موضوع له آن معنی هم جزئی باشد، یعنی موضوع له معنی متصور بنفسه باشد نه بوجهه. و این قسم وضع خاص و موضوع له خاص نامیده میشود.
2. متصور کلی باشد و موضوع له آن معنی هم کلی باشد، یعنی موضوع له کلی بنفسه تصور شود نه بوجهه. و این قسم وضع عام و موضوع له عام نامیده میشود.
3. متصور کلی و موضوع له افراد کلی باشد نه خود کلی یعنی موضوع له جزیی بنفسه متصور نیست بلکه بوجهه متصور است. و این قسم وضع عام و موضع له خاص نامیده میشود.
4. متصور جزیی و موضوع له کلی ان جزیی باشد و این قسم وضع خاص و موضوع له عام نامیده میشود.
حال که چهار قسم متصور عقلی را دانستیم، می گوییم: در امکان سه قسم اول نزاعی نیست، و در وقوع دو قسم دوم هم نزاعی نیست. مثال اول، اعلام شخصیه مثل محمد و علی و جعفر، مثال دوم اسم جنس مثل آب، آسمان، ستاره، انسان، حیوان.
لذا نزاع در دو چیز واقع میشود: 
اول در امکان قسم چهارم و دیگر در وقوع قسم سوم بعد از قبول امکان داشتن آن.
قول صحیح در نزد ما، محال بون قسم چهارم و وقوع قسم سوم است و مثال آن هم اسم اشاره، ضمیر، استفهام، و مانند آن است.طبقه بندی: فقه و اصول، 
نظرات شما
همه‌ی رنگ‌ها ( گزیده‌هایی از خاطرات ورتوف ۱۹۴۴ – ۱۹۳۹)
ارسال در تاریخ 7 مهر 92 توسط مصطفی صفری

۲۴ اکتبر ۱۹۳۹
معمولا این‌طور است که کارگردان یکی از سناریو‌هایی را که استودیو پیشنهاد کرده انتخاب می‌کند.
در مورد من عکس این صادق است. یکی پس از دیگری پیشنهاد می‌دهم و تابه‌حال استودیو هیچ چیزی را مطرح نکرده است. مثل این است که آن پایین پایین ایستاده باشم. جلوی اولین پله. اما کسی که مسوول پله است مرا به عقب هل دهد و بپرسد: «فکر می‌کنی داری کجا می‌ری؟»ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
فیلم مستند و مطالعات بینا رشته ای فراتر از موضوع مورد مطالعه
ارسال در تاریخ 7 مهر 92 توسط مصطفی صفری
محمد تهامی نژاد

  فیلم مستند به ویژه  در عصر رسانه ها و دیجیتال  ، روز بروز کاربرد وسیع تری می یابد  و خود بصورت یک  موضوع مورد مطالعه برای رشته های مختلف  در آمده است . سینما مورد توجه  رشته های ارتباطات ، صنعت و فن آوری های الکترونیکی حتی امور سیاسی ، بین المللی ، بازار یابی و  داستان نویسی  است  .  فیلم مستند در ایران ، به دلیل ورود به عرصه های زندگی اجتماعی ، سیاسی و کار، همچنین قابلیت فراهم سازی گزارش امر واقع و بازنمایی آن مورد توجه ونقد محافل انسان شناسی و جامعه شناسی وتاریخ  نیز قرار دارد . نسل جدیدی از اساتید این دانشگاه ها به فیلم مستند در بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی ، اعتماد یافته و علاقمند شده اند. رشته های دانشگاهی  مشتاق اند تا  بازتاب موضوعات تخصصی خود را در سینمای مستند ایران ببینند  و یا با  تخصص خود بسنجند و برای ارائه راهکار های جدید برای مسائل مورد نظر خود ، به سینمای مستند روی می آورند . آنها به نقد فیلم مستند  می پردازند و در واقع  رشته های  علمی خود را به سینما و بویژه سینمای مستند پیوند می دهند و تصوری  بینا رشته ای و بویژه مقایسه ای را می پراکنند  . این امر در تولید مستند ها نیز تأثیر گذار بوده است. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، مردى در ابعاد یک قرن
ارسال در تاریخ 7 مهر 92 توسط مصطفی صفری

ژان روش درست پیش از شروع جنگ جهانى دوم در کنسرت‏هاى جاز دوک الینگتون و لویى آرمسترانگ در پاریس شرکت کرده بود. اما زمانى که او پس از گذراندن آخرین سال تحصیلى مهندسى خود در مدرسه عالى پون اِ شوسه و در دوران اشغال فرانسه، از افریقا به پاریس بازگشت، جوّ عمومى چندان شاد نبود. «ما با شیوه‏اى بسیار عجیب، از طریق موسیقى جاز مقاومت مى‏کردیم.»، «لباس موسوم به ریفر جکتِ نوازندگان سیاه امریکایى را مى‏پوشیدیم و انگلیسى حرف مى‏زدیم» و ظاهراً این تجربه دوران جوانى به‏شدت بر او تأثیر گذاشته بود زیرا بعدها ما او را همواره با همین لباس مى‏دیدیم که در آنِ واحد هم بسیار شیک بود و هم بى‏تکلف: یک بلیزر آبى، یک پیراهن یقه گشوده با یک دستمال گردن زیر آن و شلوار سفید. 
بسیار بعد از این، روش در اشاره به حرکات فیلم‏ساز که دوربین بر دوش از یک منسک افریقایى فیلم‏بردارى مى‏کند، تردیدى به خود راه نمى‏دهد که از تمثیل جاز استفاده کند. او توضیح مى‏داد زمانى که سینماگر واقعیتى را بر صحنه مى‏برد، زمانى که دست به بداهه‏سازى براى کارهایش، حرکاتش، زمان‏هاى فیلم‏بردارى‏اش مى‏زند، دست به انتخاب‏هاى ذهنى زده است که تنها کلید راهگشاى آن‏ها را باید در الهام‏هاى او جست. و سینماگر از زمانى مى‏تواند به یک شاهکار دست یابد که به وحدت با الهام جمعى برسد، «اما این امر آن‏قدر نادر است و نیاز به چنان همدلى دارد که من فقط مى‏توانم آن را با یک هم‏نوازى میان پیانوى دوک الینگتون و ترومپت لویى آرمسترانگ مقایسه کنم.».


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
کتاب شناسی سینمای مستند در ایران: از ابتدا تا انتهای سال 1391
ارسال در تاریخ 7 مهر 92 توسط مصطفی صفری

شناخت و تسلط بر منابع مطالعاتی همواره گام اول و اصلی هنرجویان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان در هر رشته آموزشی است. بدون شناخت این منابع رسیدن به اهداف مطالعاتی شاید به آسانی میسر نباشد.
نوشته ذیل با هدف آشنایی، شناخت و استفاده منابع مورد نیاز علاقهمندان سینمای مستند تهیه گردیده است. در بخش کتاب شناسی، تمام کتابهای منتشر شده در ایران (اعم از تالیف و ترجمه) با موضوع سینمای مستند معرفی شدهاند و در بخش دیگر منابع و ماخذ، تا حد امکان دیگر منابع مطالعاتی مورد نیاز از جمله فصلنامهها، نشریات و یا کتاب هایی که بخشی از آن ها به سینمای مستند اختصاص دارد، معرفی شدهاند.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
(تعداد کل صفحات:38)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]