تبلیغات
کادر بسته ، نمای باز
کادر بسته ، نمای باز
و خدایی که در این نزدیکیست ...

سنت و مدرنیته از دو منظر ـ بخش نهایی
ارسال در تاریخ 15 مهر 92 توسط مصطفی صفری
نگاه انتقادی به نگرش مدرن 
شاید بتوان در خواستگاه‌های سنت‌گرایی و پست مدرنیسم اشتراکی یافت. وقوع جنگ‌های جهانی در ابتدای قرن بیستم عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اندیشه‌های پست مدرن بود. از حیث روانی و اجتماعی هیچ واقعه‌ای بیش از دو جنگ جهانی بر پیدایش اندیشه‌های پست مدرن تأثیر نگذاشت. چرا که آرمان مدرنیته محوریت دادن به انسان و به سعادت رساندن (او حداقل در این جهان) بود. در قرون وسطی محور دین و خدا بود و بشر، موجودی ذاتا گناهکار و آلوده تصور می‌شد. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
سنت و مدرنیته از دو منظر - بخش اول
ارسال در تاریخ 14 مهر 92 توسط مصطفی صفری

در این مقاله درصدد آنیم که سنت‌گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه‌های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی‌ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. 
در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می‌کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت‌گرایی اشاره می‌کنیم. به طور خلاصه می‌توان گفت مهمترین این تفاوت‌ها در این است که در نگرش پست مدرن، سنت در کنار خرده روایت‌های دیگر مطرح می‌شود، بر خلاف سنت‌گرایی که سنت در آن محوریت دارد. 
در مورد دوم نیز خاطرنشان خواهیم کرد که انتقاد هر دو گرایش فکری به مدرنیته ناظر به وقایع و پدیده‌های یکسانی است که مولود نگرش مدرن و روشنگری است ولی در نهایت راه حل ارائه شده هر کدام از آنها (سنت‌گرایان و پست مدرن‌ها) تفاوت‌هایی دارد که منبعث از تفاوت در هستی‌شناسی‌ای است که سنت‌گرایان اختیار کرده‌اند. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: مکاتب فکری، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، کیارستمی و مقوله جلب اعتماد ـ بخش نهایی
ارسال در تاریخ 11 مهر 92 توسط مصطفی صفری

نشانه غائی هرم انسانی مبنی بر این که شعر، یا فیلم شاعرانه دستور العمل راستینی برای زندگی است با تصویر امواجی که در پایان فیلم به کشتی در گل نشسته می خورند بیان می شود. توصیف طولانی و کشدار جفت یابی های احساساتی و بعد، مسائل نژادی و سیاسی آفریقا به صحنه جادوئی فیلمی در حال نمایش برش می خورد که در آن صدای خارج از تصویر ژان روش به ما می گوید که این دانشجویان پس از دیدن فیلمهای مربوط به خود تصمیم می گیرند بر اساس تجربه زندگی کنند و تراژدی را با آن بسنجند و مرگ بازی شده آلن در دریا پس از شیرجه از بالای کشتی به گل نشسته را بر مبنای آن معنا کنند.


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، کیارستمی و مقوله جلب اعتماد ـ بخش دوم
ارسال در تاریخ 11 مهر 92 توسط مصطفی صفری

منبع غنی ما زبان معمولی است. چیزی که شناخت خیلی دقیقی هم از آن نداریم و بر عکس برایمان دروازه دفینه ای دور از دسترس است که خیلی هم دلمان نمی خواهد گشوده شود. در طول نیم قرن گذشته آنچه فلسفه زبان معمولی خوانده شده همچون جریانی جهت تاکید بر آنچه ما می توانیم بگوئیم و عمق بدهیم بسط داده شده . و این علیه ادعاهای متافیزیکی ( چنان که ویتگنشتاین آنها را می نامید) بود که ما را به استانداردی منطقی، محدود یا ناگزیر می کند و کل آن منجر به ساده سازی و از شکل انداختن زندگی می شود. 

سینما هم مثل ادبیات و سایر هنرها مدام به موضوع مفاهیم محدود و پرسشهای هواداران فلسفه شکاکیت تبدیل شد. برخی ، از جمله مارتا ناسبوم ( MarthaNussbaum) کوشیدند کار خود را تحت عنوان نقادی استوار به زبان معمولی استوار کنند و خواهان فعالیت بیشتری در این زمینه شدند. می توان گفت که این براستی نوعی بازنگری است که توجه را به یک مسئله فلسفی تازه و به یک کنش نقادانه معطوف می کند. کنشی که دیرزمانی است وجود داشته اما سرکوب شده بود.ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
ژان روش، عباس کیارستمی و مقوله جلب اعتماد ـ بخش اول
ارسال در تاریخ 10 مهر 92 توسط مصطفی صفری
اگر کسی به دو فیلم ( هرم انسانی ) اثر ژان روش محصول 1959 و نمای نزدیک (کلوز آپ) ساخته عباس کیارستمی و محصول 1990 به عنوان دو فیلمی که به این مسئله می پردازند که ما در فیلم چه چیزی می بینیم فکر کند دیگر قادر به توقف نیست. در فیلم ژان روش ما با چند جوان سیاه پوست و سفید پوست  در ابیجان و ساحل عاج آشنا می شویم و به ما گفته می شود که این جوانان قرار است قصه ها و ماجراهای عاطفی و عاشقانه میان جوانانی از دو نژاد سیاه و سفید را برای ما نمایش دهند و در این میان دیدگاه های نژادی ای که ممکن است به آن اعتقاد داشته یا نداشته باشند را نیز  به ما بگویند. 


ادامه مطلب
طبقه بندی: سینمای مستند، 
دنبالک ها: منبع،
نظرات شما
(تعداد کل صفحات:38)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]